Wake up & save our planet

Met dit boek wil ik mensen wakker schudden om mee te helpen en alles te doen om de enorme schade die wij aangericht hebben aan onszelf en de natuur te herstellen.

Ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat de mensheid technisch zo briljant is om naar de maan te vliegen en tegelijkertijd onze eigen levensbron moeder aarde, die ons, alles, geeft wat we nodig hebben, zodanig kapot te maken dat de aarde in hoog tempo opwarmt.

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met allerlei nieuwe alarmerende berichten:

  • De opwarming gaat veel sneller dan we gedacht hadden (en daarmee neemt het gevaar van zeespiegelstijging ook toe).
  • De insecten sterven in snel tempo en dat brengt onze voedselvoorziening in gevaar, enz.

Het valt mij altijd weer op, dat deze grote mondiale problemen wel genoemd worden maar dat men verzuimt om het onderlinge verband aan te tonen en meervoudige oplossingen te geven. Dat is heel frustrerend en daar worden mensen angstig en moedeloos van. Er is zelfs een nieuw woord ontstaan: ‘klimaatstress’.

in mijn boek benoem ik niet alleen de problemen, vanuit een integraal holistisch perspectief maar geef ik ook praktische uitvoerbare oplossingen, die helpen om onze planeet weer gezond te maken, zodat onze kinderen óók nog een leefbare toekomst hebben.

Marianna Farfalla

THE DOCUMENTARY HEALTH & HAPPINESS IN YOUR OWN HANDS

In the documentary HEALTH AND HAPPINESS IN YOUR OWN HANDS Marianna combines the Universal wisdom about what makes us happy and worldwide research about what makes us healthy and slim, with the aim to help you free yourself step by step from our conditioned self and your subsequent stressful, unhealthy lifestyle. This will enable you to reconnect with your True Self, a centre of infinite creative consciousness.

Consciousness is the key that opens the door to liberation. You need to be liberated from all negative behavioural patterns that are harmful and limiting. And by using your creative power through positive thinking and visualization you can create a better future for yourself and your fellow humans.